Fotogalerie

1. Zahájení školního roku v 1.tř.

2020 - 2021

29. Vyřazení absolventů

28. 9.třída čte v MŠ

27. ŠD vaří puding

26. Masopust v 1.třídě

25. LVK Příchovice

24. Vánoční kuchtění v ŠD

23. ŠD v pravěku

22. Návštěva knihovny - 5.třída

21. JMP - 5.třída

20. Předvánoční besídka v 5.třídě

19. Zdobení stromečku na MěÚ

18. ŠD zamykání lesa

17. ŠD pohádka: Vlka a kůzlátka

16. Vánoční karneval

15. Tvoření v ŠD

14. Turisťáček ŠD

13. PD sametová revoluce

12. Kuchtíci v ŠD

11. Besedy v knihovně

10. Mikulášská nadílka

9. Strašidelný pochod

8. Archeologický průzkum

7. Projektový den 3.třída

6. Běh 17.listopadu

5. Předání odměn za sběr hliníku

4. JMP - 3. třída

3. JMP - 6.A,B a 7.třída

2. 1.9.2019 na pavilonu

1. 1.9.2019 - 1.třída

2019 - 2020

84. Výzdoba chodby MěÚ - červen

83. Netradiční místo pro předání vysvědčení 6. - 8.tř.

82. Sběr druhotných surovin

81. Vyřazení absolventů

80. 9.tř. čte v MŠ

79. Experimentář, přírodovědníček - vyhlášení

78. Ukliďme Česko

77. Přírodovědníček pro 1.st.

76. Ocenění pomocníci

75. Pasování na čtenáře

74. Nové označení pro lípu před budovou 2.stupně

73. Jarmark 5.B

72. Výzdoba chodby MěÚ - duben

71. Ocenění za výtvarnou soutěž

70. Pískání pro zdraví

69. Experimentář pro 2.stupeň

68. Velikonoční barevné dny

67. Normální je nekouřit - 4.tř.

66. Dopravní výchova 4.třída

65. Noc ve škole 4.tř.

64. Semiramis 4.tř.

63. Ukliďme Česko - 4.tř.

62. Projekt CZ - PL, duben 2019

61. Zápis do 1.třídy

60. Projekt Hasík 2.tř.

59. Používám mozek - beseda

58. Ověřování vyrobených pomůcek 9.tř.

57. Ukončení plaveckého výcviku 2. a 3.tř.

56. Prvouka a český jazyk ve 3.tř.

55. Bruslení 3.tř.

54. Namaluj T.G. Masaryka

53. Měsíc čtenářů 2.tř.

52. Normální je nekouřit 4.tř.

51. Projektový den ve 2.třídě

50. Normální je nekouřit 4.tř.

49. Zimní radovánky 5.A

48. ŠD divadelní představení

47. Přírodovědný kroužek 2.stupeň - sopka, sliz

46. Přírodovědný kroužek 2.stupeň - mikroskopování: žabí vlas

45. Přírodovědný kroužek 2.stupeň - mikroskopování: prvoci

44. Přírodovědný kroužek 2.stupeň - Zlatý déšť

43. Přírodovědný kroužek - Indiánská zkouška statečnosti

42. Přírodovědný kroužek 1.stupeň - S Hurvínkem za netopýrem

41. Přírodovědný kroužek 1.stupeń - mikroskopování

40. Abeceda peněz, jarmark 5.A

39. Himaláje

38. Výstava bižuterie - 4.třída

37. Projektový den ve 3.třídě

36. 1. plavání - 2. a 3.třída

35. Projektový den ve 2.třídě

34. Běh 17. listopadu 4.třída

33. Vánoční posezení ve 4. třídě

32. Mikuláš 4.třída

31. Normální je nekouřit 4.třída

30. Semiramis 4.třída

29. Himalájský úsměv 3. - 5.třída

28. Přírodovědný kroužek 2.stupeň

27. Přírodovědný kroužek 1.stupeň

26. Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen

25. Preventivní program ve 3.třídě

24. Normální je nekouřit - 4.třída

23. Skupinová výuka ve 3.třídě

22. Beseda v knihovně 3.třída

21. 1.plavání 3.třída

20. Noc ve škole 3.třída

19. Beseda v knihovně 4.třída

18. JMP - 3.třída

17. JMP - 4.třída

16. Dopravní výchova 4.tř.

15.Dějepisný projekt Baroko

14. Abeceda peněz

13. Mikuláš

12. 9.třída vytváří literární plakát pro 8.třídu

11 Volby 2018

10. Strašidelný pochod

9. Odměny - pomoc při sběru a při moderování slavnosti

8. Beseda v knihovně - 9.třída

7. 100 let republiky

6. Přírodovědný kroužek

5. Beseda v knihovně - 2.třída

4. Projektový den - 4.třída

3. Projektový den - 2.třída

2. JMP - 2.třída

1. Zahájení školního roku v 1.třídě

2018 - 2019

106. Vyřazení předškoláků našimi deváťáky

105. Den otevřených dveří

104. Pojďte s námi do školy - akademie

103. Na Kamensko s rybářem

102. Odměna za sběr papíru

101. Vyřazení absolventů

100. Dětský den v zahradnické škole

99. Absolventská trička a mikiny

98. Školní výlet - 9.tř.

97. Projektový den - 9.tř.

96. Zápis do 1.třídy

95. Pomáhali se sběrem

94. Piknik - 9.tř.

93. Pasování na čtenáře

92. KVH Budčeves - Veteranen

91. Halová kopaná  Lázně Bělohrad

90. Halová kopaná Hostinné

89. Královská cesta - 9.tř.

88. Den dětí

87. Rybářský trenažer - 4.A,B

86. Turnaj ve vybíjené - 4. A,B

85. Dopravní výchova - 4.B

84. Semiramis - 4.B

83. Divadlo 1.stupeň - Ezopovy bajky

82. Výlet Staré Hrady - 1.třída

81. Celé Česko čte dětem

80. Holocaust - 8. a 9.tř.

79. Projektový den - 1.tř.

78. Výzdoba chodby MěÚ

77. Valentýnské přání

76. Den učitelů - učí devítka

75. Škola mých snů

74. Pracovní činnosti - 2.stupeň chlapci

73. DOD v kroužku paličkování

72. Kyberšikana - 2.stupeň

71. Výzdba oken KC keramikou

70. Beseda J.Čapek - 8.a 9.třída

69. Výtvarná soutěž ve 3.třídě

68. Barevné dny na 2.stupni

67. Kyberšikana - 3.třída

66. Výstava J.Pitter - 3.třída

65. J.Čapek - 4.B.

64. Mléko do škol ve 4.B

63. Založení Československé republiky

62. Projektový den ve 4.B.

61. Projektový den ve 3.třídě

60. Kočičí zahrada ve 3.třídě

59. Projektový den v 1.třídě

58. Masopustní karneval

57. Oborový projekt Nářečí - 8. a 9.třída

56. Dramaťáček

55. ŠD v přírodě

54. Projekt zahradnické školy

53. Výtvarný kroužek ŠD

52. Výzdoba chodby MěÚ - ŠD

51. Vycházka ŠD

50. Školní družina

49. Strašidlácká diskotéka v ŠD

48. První a poslední letošní sníh

47. Kuchtění v ŠD

46. Krmení ptáčků v ŠD

45. Ježíšek v ŠD

44. Hallowenské tvoření v ŠD

43. ŠD v tělocvičně

42. Dramaťáček

41. Drakiáda v ŠD

40. Zpívání na schodech

39. Tajný výlet

38. Odměny za pomoc při sběru

37.  Akce ŽP, betlém

36. Sněhové hrátky 4.B

35. PD Vietnam, 9.tř.

34. Plavecký výcvik

33. Výstava v KVC J.J.Ryba, 3. a 4.B

32. Vyhodnocení výtvarné soutěže Marie Terezie

31. Mikulášská nadílka

30. Projektový den v 1. třídě

29. Výzdoba chodby MěÚ - 1.a 2.tř.

28. Prezentace škol - Městec Králové

27. Poznávání stromů v parku, 2.tř.

26. Pracovní činnosti se stavebnicí Merkur

25. Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen

24. Týden knihoven - 2.tř.

23. ŠD v Církvici

22. EKO pohádka 1. - 3.tř.

21. Běh 17.listopadu 3. - 9.tř.

20. Tonda Obal, 1. - 2.tř.

19. Do školy s Marií Terezií, 6. - 7.tř.

18. Projektový den - 3.tř.

17. Projektový den - 1.tř.

16. Kočičí zahrada - 3.tř.

15. Týden knihoven - 1.tř.

14. JMP - 3.tř.

13. JMP - 1.tř.

12. Kopidlenský kvíteček

11. Adaptační dopoledne - 6.tř.

10. Besip - 2.st.

9. Besip - 1.tř.

8. Besip - 3.tř.

7. Výcvik dravců

6. Výcvik dravců - 1.tř.

5. Výcvik dravců - 3.tř.

4. Výcvik dravců - 2.tř.

3. Besip - 2.tř.

2. Projektový den, 2.třída

1. Sluníčková třída 4.9.2017

2016 - 17, Kopidlenské slavnosti

2016 - 17, Sportovní den, 2.stupeň

2016 - 17, Vyřazení absolventů

2016 - 17, Školní výlet, 6.tř.

2016 - 17, Noc ve škole, 5.tř.

2016 - 17, Dětský den v parku, 2.tř.

2016 - 17. Kočičí zahrada, 2.tř.

2016 - 17, Vyhodnocení sběru

2016 - 17, Školní výlet 9.tř.

2016 - 17, ŠD Červená karkulka

2016 - 17, ŠD pro MŠ, Indiánské léto

2016 - 17, Mc Donalds Jičín

2016 - 17, ŠD v Mlýnci

2016 - 17, Šerpování předškoláků

2016 - 17, Zahradní slavnost v KVC

2016 - 17, Královská cesta Praha

2016 - 17, Školní výlet 3.A,B

2016 - 17, Kočičí zahrada ve 2.třídě

2016 - 17, Vystoupení ŠD pro 1.stupeň

2016 - 17, Školní výlet 2. a 4.třída

2016 - 17, Den dětí - 2.třída

2016 - 17, Projektový den - 2.třída

2016 - 17, Anglická konverzace v 1.třídě

2016 - 17, Školní výlet - 1.třída

2016 - 17, Školní výlet - 5.třída

2016 - 17, Projektový den ve 4.a 5.třídě

2016 - 17, Pasování na čtenáře, 1.třída

2016 - 17, OPEN ZUŠ Jičín, 1.stupeň

2016 - 17, OPEN ZUŠ Jičín, 1.třída

2016 - 17, Ukázka vojenské techniky, 5.třída

2016 - 17, Noc ve škole, 7.třída

2016 - 17, Učí devítka, 1.třída

2016 - 17, Projektový den Marie Terezie, 7.třída

2016 - 17, Dětský den na sokolovně, 1.třída

2016 - 17, Projektový den v 1. třídě

2016 - 17, Výzdoba chodby MěÚ - 3. - 5.třída

2016 - 17, Výzdoba chodby MěÚ - 2. stupeň

2016, 17, Projektový den Marie Terezie, 8.třída

2016 - 17, Ukázka bojové techniky

2016 - 17, Sportování se Zvídálky

2016 - 17, Učí devítka

2016 - 17, Kočičí zahrada, 6. lekce, 2.třídu

2016 - 17, Zápis do 1.třídy ZŠ

2016 - 17, Kočičí zahrada, 5. lekce, 2.třída

2016 - 17, Za sluneční soustavou

2016 -17, Květinový den

2016 - 17, Hasičská soutěž, 3.B.

2016 - 17, Noc ve škole, 8.tř.

2016 - 17, Projektový den, 5.tř.

2016 - 17, Pašijový týden, 3.A,B.

2016 - 17, Vynášení Morany, ŠD

2016 - 17, Představení ZUŠ Jičín

2016 - 17, Normální je nekouřit, 3.B.

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 3.,A,B.

2016 - 17, Projektový den ve 3.B.

2016 - 17, Patrick´s Day, 3.B.

2016 - 17, Projektový den ve 2.tř.

2016 - 17, Soutěž, Požární ochrana, 2.tř.

2016 - 17, Horké křeslo s místostarostou, 9.tř.

2016 - 17, Předškoláci v 1.třídě

2016 - 17, Beseda v knihovně, 1.tř.

2016 - 17, Kočičí zahrada, 2.tř.

2016 - 17, Beseda v knihovně, 2.tř.

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 2. stupeň

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 2.tř.

2016 - 17, Měsíc čtenářů, 7. a 9.tř.

2016 - 17, Měsíc čtenářů, 3.B

2016 - 17, Africká pohádka pro 1.stupeň

2016 - 17, Slavnostní otevření 3NP

2016 - 17, Průběh rekonstrukce střechy a 3 NP

2016 - 17, Veselá básnička, Rožďalovice

2016 - 17, Maškarní průvod z MŠ do ZŠ

2016 - 17, Schůzka ŽP se zástupci ŠR a SRPŠ

2016 - 17, Paličkování s Tomášem

2016 - 17, Masopustní karneval, akce ŽP

2016 - 17, Lyžařský kurz

2016 - 17, Vernisáž - 3.tř.

2016 - 17, Kočičí zahrada - 2.tř.

2016 - 17, Vánoce u Zvídálků

2016 - 17, TV - bruslení 2.st.

2016 - 17, 2. projektový den v 1.tř.

2016 - 17, Prostřeno, 5.tř.

2016 - 17, Vánoční zpívání, říkání a výstavka v ŠD

2016 - 17, betlém na náměstí v Kopidlně

2016 - 17, Mikulášská nadílka

2016 - 17, Mikulášská nadílka - 5.tř.

2016 - 17, Běh 17. listopadu - 2.stupeň

2016 - 17, Běh 17. listopadu - 1.stupeň

2016 - 17, exkurze Škoda Mladá Boleslav

2016 - 17, beseda v knihovně 5.tř.

2016 - 17, modelářský kroužek - předání cen

2016 - 17, beseda v knihovně 2.tř.

2016 - 17, Výstava ilustrací J. Fixl - 2.tř.

2016 - 17, Výstava ilustrací J. Fixl - 5.tř.

2016 - 17, Klicperovo divadlo - Evžen Oněgin

2016 - 17, 1. projektový den 1.třída

2016 - 17, 1. projektový den 2. třída

2016 - 17, 1. projektový den 4. a 5. třída

2016 - 17, adaptační pobyt 6.tř.

2016 - 17, 1.paličkování

2016 - 17, JMP - 8.třída

2016 - 17, JMP - 4. a 5.třída

2016 - 17, pohádkové Staré Hrady, 1.třída

2016 - 17, zahájení školního roku v 1.třídě