Fotogalerie

78. Výzdoba chodby MěÚ

77. Valentýnské přání

76. Den učitelů - učí devítka

75. Škola mých snů

74. Pracovní činnosti - 2.stupeň chlapci

73. DOD v kroužku paličkování

72. Kyberšikana - 2.stupeň

71. Výzdba oken KC keramikou

70. Beseda J.Čapek - 8.a 9.třída

69. Výtvarná soutěž ve 3.třídě

68. Barevné dny na 2.stupni

67. Kyberšikana - 3.třída

66. Výstava J.Pitter - 3.třída

65. J.Čapek - 4.B.

64. Mléko do škol ve 4.B

63. Založení Československé republiky

62. Projektový den ve 4.B.

61. Projektový den ve 3.třídě

60. Kočičí zahrada ve 3.třídě

59. Projektový den v 1.třídě

58. Masopustní karneval

57. Oborový projekt Nářečí - 8. a 9.třída

56. Dramaťáček

55. ŠD v přírodě

54. Projekt zahradnické školy

53. Výtvarný kroužek ŠD

52. Výzdoba chodby MěÚ - ŠD

51. Vycházka ŠD

50. Školní družina

49. Strašidlácká diskotéka v ŠD

48. První a poslední letošní sníh

47. Kuchtění v ŠD

46. Krmení ptáčků v ŠD

45. Ježíšek v ŠD

44. Hallowenské tvoření v ŠD

43. ŠD v tělocvičně

42. Dramaťáček

41. Drakiáda v ŠD

40. Zpívání na schodech

39. Tajný výlet

38. Odměny za pomoc při sběru

37.  Akce ŽP, betlém

36. Sněhové hrátky 4.B

35. PD Vietnam, 9.tř.

34. Plavecký výcvik

33. Výstava v KVC J.J.Ryba, 3. a 4.B

32. Vyhodnocení výtvarné soutěže Marie Terezie

31. Mikulášská nadílka

30. Projektový den v 1. třídě

29. Výzdoba chodby MěÚ - 1.a 2.tř.

28. Prezentace škol - Městec Králové

27. Poznávání stromů v parku, 2.tř.

26. Pracovní činnosti se stavebnicí Merkur

25. Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen

24. Týden knihoven - 2.tř.

23. ŠD v Církvici

22. EKO pohádka 1. - 3.tř.

21. Běh 17.listopadu 3. - 9.tř.

20. Tonda Obal, 1. - 2.tř.

19. Do školy s Marií Terezií, 6. - 7.tř.

18. Projektový den - 3.tř.

17. Projektový den - 1.tř.

16. Kočičí zahrada - 3.tř.

15. Týden knihoven - 1.tř.

14. JMP - 3.tř.

13. JMP - 1.tř.

12. Kopidlenský kvíteček

11. Adaptační dopoledne - 6.tř.

10. Besip - 2.st.

9. Besip - 1.tř.

8. Besip - 3.tř.

7. Výcvik dravců

6. Výcvik dravců - 1.tř.

5. Výcvik dravců - 3.tř.

4. Výcvik dravců - 2.tř.

3. Besip - 2.tř.

2. Projektový den, 2.třída

1. Sluníčková třída 4.9.2017

2016 - 17, Kopidlenské slavnosti

2016 - 17, Sportovní den, 2.stupeň

2016 - 17, Vyřazení absolventů

2016 - 17, Školní výlet, 6.tř.

2016 - 17, Noc ve škole, 5.tř.

2016 - 17, Dětský den v parku, 2.tř.

2016 - 17. Kočičí zahrada, 2.tř.

2016 - 17, Vyhodnocení sběru

2016 - 17, Školní výlet 9.tř.

2016 - 17, ŠD Červená karkulka

2016 - 17, ŠD pro MŠ, Indiánské léto

2016 - 17, Mc Donalds Jičín

2016 - 17, ŠD v Mlýnci

2016 - 17, Šerpování předškoláků

2016 - 17, Zahradní slavnost v KVC

2016 - 17, Královská cesta Praha

2016 - 17, Školní výlet 3.A,B

2016 - 17, Kočičí zahrada ve 2.třídě

2016 - 17, Vystoupení ŠD pro 1.stupeň

2016 - 17, Školní výlet 2. a 4.třída

2016 - 17, Den dětí - 2.třída

2016 - 17, Projektový den - 2.třída

2016 - 17, Anglická konverzace v 1.třídě

2016 - 17, Školní výlet - 1.třída

2016 - 17, Školní výlet - 5.třída

2016 - 17, Projektový den ve 4.a 5.třídě

2016 - 17, Pasování na čtenáře, 1.třída

2016 - 17, OPEN ZUŠ Jičín, 1.stupeň

2016 - 17, OPEN ZUŠ Jičín, 1.třída

2016 - 17, Ukázka vojenské techniky, 5.třída

2016 - 17, Noc ve škole, 7.třída

2016 - 17, Učí devítka, 1.třída

2016 - 17, Projektový den Marie Terezie, 7.třída

2016 - 17, Dětský den na sokolovně, 1.třída

2016 - 17, Projektový den v 1. třídě

2016 - 17, Výzdoba chodby MěÚ - 3. - 5.třída

2016 - 17, Výzdoba chodby MěÚ - 2. stupeň

2016, 17, Projektový den Marie Terezie, 8.třída

2016 - 17, Ukázka bojové techniky

2016 - 17, Sportování se Zvídálky

2016 - 17, Učí devítka

2016 - 17, Kočičí zahrada, 6. lekce, 2.třídu

2016 - 17, Zápis do 1.třídy ZŠ

2016 - 17, Kočičí zahrada, 5. lekce, 2.třída

2016 - 17, Za sluneční soustavou

2016 -17, Květinový den

2016 - 17, Hasičská soutěž, 3.B.

2016 - 17, Noc ve škole, 8.tř.

2016 - 17, Projektový den, 5.tř.

2016 - 17, Pašijový týden, 3.A,B.

2016 - 17, Vynášení Morany, ŠD

2016 - 17, Představení ZUŠ Jičín

2016 - 17, Normální je nekouřit, 3.B.

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 3.,A,B.

2016 - 17, Projektový den ve 3.B.

2016 - 17, Patrick´s Day, 3.B.

2016 - 17, Projektový den ve 2.tř.

2016 - 17, Soutěž, Požární ochrana, 2.tř.

2016 - 17, Horké křeslo s místostarostou, 9.tř.

2016 - 17, Předškoláci v 1.třídě

2016 - 17, Beseda v knihovně, 1.tř.

2016 - 17, Kočičí zahrada, 2.tř.

2016 - 17, Beseda v knihovně, 2.tř.

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 2. stupeň

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 2.tř.

2016 - 17, Měsíc čtenářů, 7. a 9.tř.

2016 - 17, Měsíc čtenářů, 3.B

2016 - 17, Africká pohádka pro 1.stupeň

2016 - 17, Slavnostní otevření 3NP

2016 - 17, Průběh rekonstrukce střechy a 3 NP

2016 - 17, Veselá básnička, Rožďalovice

2016 - 17, Maškarní průvod z MŠ do ZŠ

2016 - 17, Schůzka ŽP se zástupci ŠR a SRPŠ

2016 - 17, Paličkování s Tomášem

2016 - 17, Masopustní karneval, akce ŽP

2016 - 17, Lyžařský kurz

2016 - 17, Vernisáž - 3.tř.

2016 - 17, Kočičí zahrada - 2.tř.

2016 - 17, Vánoce u Zvídálků

2016 - 17, TV - bruslení 2.st.

2016 - 17, 2. projektový den v 1.tř.

2016 - 17, Prostřeno, 5.tř.

2016 - 17, Vánoční zpívání, říkání a výstavka v ŠD

2016 - 17, betlém na náměstí v Kopidlně

2016 - 17, Mikulášská nadílka

2016 - 17, Mikulášská nadílka - 5.tř.

2016 - 17, Běh 17. listopadu - 2.stupeň

2016 - 17, Běh 17. listopadu - 1.stupeň

2016 - 17, exkurze Škoda Mladá Boleslav

2016 - 17, beseda v knihovně 5.tř.

2016 - 17, modelářský kroužek - předání cen

2016 - 17, beseda v knihovně 2.tř.

2016 - 17, Výstava ilustrací J. Fixl - 2.tř.

2016 - 17, Výstava ilustrací J. Fixl - 5.tř.

2016 - 17, Klicperovo divadlo - Evžen Oněgin

2016 - 17, 1. projektový den 1.třída

2016 - 17, 1. projektový den 2. třída

2016 - 17, 1. projektový den 4. a 5. třída

2016 - 17, adaptační pobyt 6.tř.

2016 - 17, 1.paličkování

2016 - 17, JMP - 8.třída

2016 - 17, JMP - 4. a 5.třída

2016 - 17, pohádkové Staré Hrady, 1.třída

2016 - 17, zahájení školního roku v 1.třídě