Fotogalerie

40. Zpívání na schodech

39. Tajný výlet

38. Odměny za pomoc při sběru

37.  Akce ŽP, betlém

36. Sněhové hrátky 4.B

35. PD Vietnam, 9.tř.

34. Plavecký výcvik

33. Výstava v KVC J.J.Ryba, 3. a 4.B

32. Vyhodnocení výtvarné soutěže Marie Terezie

31. Mikulášská nadílka

30. Projektový den v 1. třídě

29. Výzdoba chodby MěÚ - 1.a 2.tř.

28. Prezentace škol - Městec Králové

27. Poznávání stromů v parku, 2.tř.

26. Pracovní činnosti se stavebnicí Merkur

25. Kopidlenský kvíteček, kapřík a jelen

24. Týden knihoven - 2.tř.

23. ŠD v Církvici

22. EKO pohádka 1. - 3.tř.

21. Běh 17.listopadu 3. - 9.tř.

20. Tonda Obal, 1. - 2.tř.

19. Do školy s Marií Terezií, 6. - 7.tř.

18. Projektový den - 3.tř.

17. Projektový den - 1.tř.

16. Kočičí zahrada - 3.tř.

15. Týden knihoven - 1.tř.

14. JMP - 3.tř.

13. JMP - 1.tř.

12. Kopidlenský kvíteček

11. Adaptační dopoledne - 6.tř.

10. Besip - 2.st.

9. Besip - 1.tř.

8. Besip - 3.tř.

7. Výcvik dravců

6. Výcvik dravců - 1.tř.

5. Výcvik dravců - 3.tř.

4. Výcvik dravců - 2.tř.

3. Besip - 2.tř.

2. Projektový den, 2.třída

1. Sluníčková třída 4.9.2017

2016 - 17, Kopidlenské slavnosti

2016 - 17, Sportovní den, 2.stupeň

2016 - 17, Vyřazení absolventů

2016 - 17, Školní výlet, 6.tř.

2016 - 17, Noc ve škole, 5.tř.

2016 - 17, Dětský den v parku, 2.tř.

2016 - 17. Kočičí zahrada, 2.tř.

2016 - 17, Vyhodnocení sběru

2016 - 17, Školní výlet 9.tř.

2016 - 17, ŠD Červená karkulka

2016 - 17, ŠD pro MŠ, Indiánské léto

2016 - 17, Mc Donalds Jičín

2016 - 17, ŠD v Mlýnci

2016 - 17, Šerpování předškoláků

2016 - 17, Zahradní slavnost v KVC

2016 - 17, Královská cesta Praha

2016 - 17, Školní výlet 3.A,B

2016 - 17, Kočičí zahrada ve 2.třídě

2016 - 17, Vystoupení ŠD pro 1.stupeň

2016 - 17, Školní výlet 2. a 4.třída

2016 - 17, Den dětí - 2.třída

2016 - 17, Projektový den - 2.třída

2016 - 17, Anglická konverzace v 1.třídě

2016 - 17, Školní výlet - 1.třída

2016 - 17, Školní výlet - 5.třída

2016 - 17, Projektový den ve 4.a 5.třídě

2016 - 17, Pasování na čtenáře, 1.třída

2016 - 17, OPEN ZUŠ Jičín, 1.stupeň

2016 - 17, OPEN ZUŠ Jičín, 1.třída

2016 - 17, Ukázka vojenské techniky, 5.třída

2016 - 17, Noc ve škole, 7.třída

2016 - 17, Učí devítka, 1.třída

2016 - 17, Projektový den Marie Terezie, 7.třída

2016 - 17, Dětský den na sokolovně, 1.třída

2016 - 17, Projektový den v 1. třídě

2016 - 17, Výzdoba chodby MěÚ - 3. - 5.třída

2016 - 17, Výzdoba chodby MěÚ - 2. stupeň

2016, 17, Projektový den Marie Terezie, 8.třída

2016 - 17, Ukázka bojové techniky

2016 - 17, Sportování se Zvídálky

2016 - 17, Učí devítka

2016 - 17, Kočičí zahrada, 6. lekce, 2.třídu

2016 - 17, Zápis do 1.třídy ZŠ

2016 - 17, Kočičí zahrada, 5. lekce, 2.třída

2016 - 17, Za sluneční soustavou

2016 -17, Květinový den

2016 - 17, Hasičská soutěž, 3.B.

2016 - 17, Noc ve škole, 8.tř.

2016 - 17, Projektový den, 5.tř.

2016 - 17, Pašijový týden, 3.A,B.

2016 - 17, Vynášení Morany, ŠD

2016 - 17, Představení ZUŠ Jičín

2016 - 17, Normální je nekouřit, 3.B.

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 3.,A,B.

2016 - 17, Projektový den ve 3.B.

2016 - 17, Patrick´s Day, 3.B.

2016 - 17, Projektový den ve 2.tř.

2016 - 17, Soutěž, Požární ochrana, 2.tř.

2016 - 17, Horké křeslo s místostarostou, 9.tř.

2016 - 17, Předškoláci v 1.třídě

2016 - 17, Beseda v knihovně, 1.tř.

2016 - 17, Kočičí zahrada, 2.tř.

2016 - 17, Beseda v knihovně, 2.tř.

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 2. stupeň

2016 - 17, Ukliďme Kopidlensko, 2.tř.

2016 - 17, Měsíc čtenářů, 7. a 9.tř.

2016 - 17, Měsíc čtenářů, 3.B

2016 - 17, Africká pohádka pro 1.stupeň

2016 - 17, Slavnostní otevření 3NP

2016 - 17, Průběh rekonstrukce střechy a 3 NP

2016 - 17, Veselá básnička, Rožďalovice

2016 - 17, Maškarní průvod z MŠ do ZŠ

2016 - 17, Schůzka ŽP se zástupci ŠR a SRPŠ

2016 - 17, Paličkování s Tomášem

2016 - 17, Masopustní karneval, akce ŽP

2016 - 17, Lyžařský kurz

2016 - 17, Vernisáž - 3.tř.

2016 - 17, Kočičí zahrada - 2.tř.

2016 - 17, Vánoce u Zvídálků

2016 - 17, TV - bruslení 2.st.

2016 - 17, 2. projektový den v 1.tř.

2016 - 17, Prostřeno, 5.tř.

2016 - 17, Vánoční zpívání, říkání a výstavka v ŠD

2016 - 17, betlém na náměstí v Kopidlně

2016 - 17, Mikulášská nadílka

2016 - 17, Mikulášská nadílka - 5.tř.

2016 - 17, Běh 17. listopadu - 2.stupeň

2016 - 17, Běh 17. listopadu - 1.stupeň

2016 - 17, exkurze Škoda Mladá Boleslav

2016 - 17, beseda v knihovně 5.tř.

2016 - 17, modelářský kroužek - předání cen

2016 - 17, beseda v knihovně 2.tř.

2016 - 17, Výstava ilustrací J. Fixl - 2.tř.

2016 - 17, Výstava ilustrací J. Fixl - 5.tř.

2016 - 17, Klicperovo divadlo - Evžen Oněgin

2016 - 17, 1. projektový den 1.třída

2016 - 17, 1. projektový den 2. třída

2016 - 17, 1. projektový den 4. a 5. třída

2016 - 17, adaptační pobyt 6.tř.

2016 - 17, 1.paličkování

2016 - 17, JMP - 8.třída

2016 - 17, JMP - 4. a 5.třída

2016 - 17, pohádkové Staré Hrady, 1.třída

2016 - 17, zahájení školního roku v 1.třídě