Stulíkova knihovna

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Výzva 56 ZŠ Kopidlno - projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. Klíčová aktivita 1 - Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Ve 2. - 9.třídě se v průběhu šk. roku uskuteční čtenářské dílny.
Povinný nákup knih v papírové podobě a nepovinný nákup elektronických čteček  a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen

Máte doma knížky, které jste přečetli, ale je vám líto je vyhodit?

Přineste je do naší školní knihovny!

Stulíkova knihovna